TÜRKÇE ENGLISH

Ürünler


Kalsine Manyezit (MgO)  isteğe bağlı olarak Magnezyum Oksit oranı % 80-98 ve yüzey alanı (SSA) ise 10 – 90 gr/m2 arasında geniş bir aralıkta üretilmektedir. Diğer taraftan yabancı ve istenmeyen iz elementleri, ağır metaller ve SO3 bakımından da oldukça düşük değerler ihtiva eder ve bu miktarlar uluslararası kabul sınırları içerisinde yer almaktadır. İhtiyaca göre kalsine manyezit (MgO, Magnezyum Oksit) istenilen tane boyutunda -45 
mikron (%98) olarak üretilebilmektedir. Üretimde doğalgaz kullanımı ürünün saf olmasını ve farklı endüstrilere pazarlanmasını sağlamaktadır. Örneğin; Elektrik ve Refrakter Fused Manyezit üretiminde, Al.Mg Spinel üretiminde, Nikel, Uranyum & Kobalt zenginleştirmesinde, Petro-kimya sanayinde, lastik ve plastik sanayinde, katalizör, özel gıda ve hayvan yemi katkıları gübre sanayi, deri tabaklama, inşaat-panel yapımında, pigment ve dolgu maddesi olarak kullanılır.